ERA 444

ERA 444


Farsans gamla vinyl-spelare som jag hade förr.

Tonarm1
Tonarm2
Tonarm3

Tonarm och pickup
Tonarm och pickup
Tonarm
Tonarm
Tonarm
Tonarm

Spelaren
Skivtallrik


Go here